Rola adwokata w sprawie alimentów?

Ważnym tematem w zakresie udzielania porad prawnych z zakresu rozwodów są alimenty. Sprawy alimentacyjne wymagają profesjonalnego doradztwa i nieocenionej wiedzy radcy prawnego. Biuro prawne świadczy usługi w zakresie przyznania, podniesienia bądź obniżenia alimentów przyznawanych na jedną ze stron lub dziecko.

Radcy prawni pomagają wystosować oficjalne pisma w sprawach o alimenty oraz dobrać jak najlepsze dowody w sprawie m.in. faktury (niepodważalnie ujawniają koszty utrzymania dziecka), zaświadczenia oraz inne dokumenty wskazujące na np.;

  • pieniądze wydawane na leki i leczenie czy recepty
  • świadków, którzy są nieocenionym źródłem dowodowym.

Przed wniesieniem do sądu stosownych dokumentów, zalecana jest przez adwokatów próba polubownego załatwienia sprawy, jednak gdy ta nie daje efektów pozostaje jedynie droga prawna. Alimenty są jednym z faktów, który musi być ustalony podczas sprawy rozwodowej. Pomoc z tego zakresu jest ważna ze względu na zabezpieczenie dziecka.

Ważnym jest fakt, że skorzystanie z porady powoduje, iż nie musimy osobiście stawić się na sprawie o alimenty. Może być tam obecny jedynie obrońca. Jest to dużym odciążeniem dla osób, które nie chcą z różnych przyczyn widzieć się z byłym mężem lub żoną. Ponadto jeśli osoba, która skorzystała z pomocy adwokata wygra sprawę to strona druga obowiązana jest do pokrycia kosztów poniesionych z tytułu skorzystania z pomocy radcy.

Skorzystanie z pomocy gwarantuje również prawidłowe skonstruowani wniosku, co owocuje w szybszym otrzymywaniu alimentów. Jeżeli wniosek został poprawnie i rzeczowo napisany, to strona druga ma obowiązek świadczeń już przed wydaniem prawomocnego wyroku sądu. Warto zatem dogłębnie przemyśleć fakt skorzystania z takiej pomocy, gdyż dobre rozstrzygnięcie sporu opiera się w dużej mierze na doświadczeniu, wiedzy i fachowej pomocy radców prawnych.