Czym jest separacja?

To pojęcie często powoduje konsternację w głowach wielu ludzi. Separacja jest to stan w trwającym nadal małżeństwie wskazujący na fakt, że małżonkowie są rozdzieleni, przede wszystkim pod względem emocjonalnym jak i fizycznym, jednak nie powoduje to żadnych skutków prawnych. Separacja jest zatem odwracalna, tzn. małżeństwo trwa nadal jednak małżonkowie nie posiadają dobrego pożycia małżeńskiego, wręcz są w jego rozkładzie. Sprawy o separację ustalają formalny jej stan.

Radcy prawni również w tym zakresie prowadzą porady prawne. Separacja sądowna ma na celu rozdzielenie małżonków jednak bez nadania prawa do tworzenia nowego formalnego związku jakim jest małżeństwo. Wraz z orzeczeniem o separacji znika wspólność majątkowa.

Separacja a rozwód?

Otwarta jest również ścieżka do rozwodu, zatem jeśli małżonkowie zdecydują się na niego, przy pomocy adwokata mogą złożyć pozew o rozwód. Jedno nie wyklucza drugiego. Często zatem przed wniesieniem pozwu rozwodowego małżonkowie wnoszą o separację, aby dokładnie przemyśleć fakt słuszności rozwiązywania małżeństwa.

Biuro prawne pomaga w tym zakresie wystosować fachowe pismo, bez niedopełniania w nim formalności, co gwarantuje oszczędność czasu i profesjonalizm. Na tym polu również proponowane są uprzednie negocjacje i mediacje, jednak nie są one tak istotne jak w przypadku praw rozwodowych.

Radcy prawni pomagają także w zakresie zniesienia separacji, czyli przede wszystkim w napisaniu stosownego pisma, a także w reprezentowaniu w sądzie. Dotyczy to również pism w sprawie wyeksmitowania jednego z małżonków z lokalu mieszkalnego czy zamieszkiwanie powierzchni użytkowej jaką jest mieszkanie.

W sprawach o separację pomoc adwokatów jest bardzo potrzebna, gdyż pozwala w racjonalny sposób podejść do sprawy oraz wyegzekwować wymagania jednej ze stron.