Porady prawne

Porady prawne w kancelarii obejmują szeroki wachlarz usług z różnych gałęzi prawa. Biuro prawne zajmuje się poradami z zakresu prawa rodzinnego tj.

  • rozwody
  • separacje
  • sprawy alimentacyjne
  • sprawy o ustalenie ojcostwa
  • sprawy o ustalenie kontaktów
  • zaprzeczenie bądź potwierdzenie ojcostwa
  • kontakty z dzieckiem, nakaz wydania dziecka
  • eksmisja małżonka z mieszkania.

Dotyczy to również prawa administracyjnego, porad prawnych z zakresu prawa gospodarczego, prawa handlu czy prawa cywilnego.

Ponadto kancelaria udziela pomocy w zakresie tworzenia opinii prawnych czy ekspertyz, sporządzania umów i uchwał. Radcy prawni gotowi są na pomoc z zakresu tworzenia pisemnych porozumień i ugód. Warto nadmienić, iż porady prawne udzielane są ustnie oraz pisemnie co wskazuje na elastyczność prowadzonych działań.

Dla kogo?

Okazywana pomoc dotyczy podmiotów prawnych i fizycznych, zatem zgłosić się mogą spółki czy osoby fizyczne. Porady prawne wiążą się również z pełnomocnictwem w sądzie np.: w sprawach karnych czy skarbowych.

Adwokaci działają w sądach wszystkich instancji. Kompleksowe działanie radców prawnych sprawiają, iż kancelaria staje się miejscem dla wielu potencjalnych klientów o różnych preferencjach i problemach związanych z prawem.

Porady prawne udzielane klientom odbywają się w atmosferze pełnej poufności, zaangażowania i rzeczowości. Gwarancją sukcesu jest dokładne określeni problemu, a potem indywidualne i fachowe podejście radcy prawnego do nakreślonego tematu. Kancelaria zapewnia również wsparcie psychiczne oraz szybkość w jak najefektywniejszym działaniu.

Wieloletnie doświadczenie adwokatów gwarantuje dopełnienie wszelkich formalności oraz jak najlepsze rozwiązania dla strony. Porady prawne mogą być udzielane ad hoc oraz długoterminowo jeśli istnieje takie zapotrzebowanie u klienta.